Du er her:

Innspill til kommuneplanens samfunnsdel - 20/19562

Det er bra med et kort og overordet dokument om mål og prioriteringer. Vi er glade for at klima- og miljømessig bærekraft har fått større plass enn det hadde i forslag til planprogram. Samtidig ønsker vi å komme med flere innspill til kommuneplanens samfunnsdel. Her kan du lese om våre innspill.

Artikkelen ble sist oppdatert: 31.03.2021