Du er her:

Merknader til gang- og ridevei Sopelimkroken - Kattås – planID 2019002

Naturvernforbundet i B rum (NiB) har forst else for at det b r bli tryggere for myke
trafikanter ferdes fra Sopelimkroken til Katt s. Samtidig mener vi inngrep i naturen p
Tanumplat et m begrenses mest mulig. Les hele uttallelsen her.

Artikkelen ble sist oppdatert: 23.02.2022