Du er her:

Merknader til privat detaljregulering for Gjettumveien 90 planID 2019004

Vi er kjent med at planområdet ligger inne som et fremtidig boligområde i Kommuneplanens arealdel 2017 – 2035, men spørsmålet er om kommunestyret var kjent med naturverdiene her da det fattet sitt vedtak. Hele uttalelse til Naturvernforbundet i Bærum (NiB) kan du lese  her i pdf format.

Artikkelen ble sist oppdatert: 21.02.2020