Du er her:

Merknader ved oppstart av planarbeid – Lysaker kollektivknutepunkt

NiBs merknader kan leses her i PDF-format.

Oppdatert 2017.11.18.

Artikkelen ble sist oppdatert: 18.11.2017