Du er her:

Syverstadbråten i Asker

Foto: Jan Häusler

Kontaktinformasjon

Styret 2019

Jan Häusler (leder)

Arild Jansen

Erik Fredriksen (kasserer)

Paal Steine

Ivar Knai

Svein Olav Drangeid

Cathrine Lyche (varamedlem)

Heidi Thommessen (varamedlem)

Lagets adresse

E-post: Asker@noa.no

Vi ønsker helst elektronisk post, og ikke å få høringssaker rekomandert.

Naturvernforbundet i Asker
Brusetveien 97, 1395 Hvalstad