Du er her:

Lokallag i NOA

Naturvernforbundet i Asker
E-post: asker@noa.no
Kontaktperson: Jan Häusler
Tlf: 982 99 667

Naturvernforbundet i Bærum
Postboks 252
1319 Bekkestua
E-post: baerum@naturvernforbundet.no
Kontaktperson: Kari Balke Øiseth
Tlf: 905 18 537
Les mer på nettsidene til Naturvernforbundet i Bærum

Naturvernforbundet i Groruddalen
E-post: groruddalen@naturvernforbundet.no
Kontaktperson: Helge Braathen
Tlf: 992 28 966

Naturvernforbundet i Jevnaker
E-post: janwholst@hotmail.no
Kontaktperson: Jan Wilhelm Holst
Tlf: 959 38 698

Naturvernforbundet i Lillestrøm
E-post: lillestrom@naturvernforbundet.no
Kontaktperson: Sverre Solberg
Tlf: 959 98 790
Les mer på nettsidene til Naturvernforbundet i Lillestrøm

Naturvernforbundet i Lørenskog
E-post: clarkgorko@gmail.com 
Kontaktperson: Tom Clark
Tlf: 977 10 561
Les mer på nettsidene til Naturvernforbundet i Lørenskog

Naturvernforbundet i Nannestad og Gjerdrum
E-post: todd_nore@hotmail.com
Kontaktperson: Todd Nore
Tlf: 932 31 716

Naturvernforbundet i Nes
E-post: nes@naturvernforbundet.no
Kontaktperson: Karin Olsen
Tlf: 419 20 615
Les mer på nettsidene til Naturvernforbundet i Nes

Naturvernforbundet på Nesodden
E-post: peterschjo@gmail.com
Kontaktperson: Peter Schjølberg
Tlf: 908 46 613

Naturvernforbundet i Nittedal
E-post: nittedal@naturvernforbundet.no
Kontaktperson: Hiltrud Hemmersbach
Tlf: 67 07 95 44
Les mer på nettsidene til Naturvernforbundet i Nittedal

Naturvernforbundet i Nordre Follo
E-post: nordrefollo@naturvernforbundet.no 
Kontaktperson: Bjørn Gunnar Ganger
Telefon: 995 89 937
Les mer på nettsidene til Naturvernforbundet i Nordre Follo

Naturvernforbundet i Oslo Nord
E-post: oslonord@naturvernforbundet.no
Kontaktperson: Karina Sætersdal Nilssen
Les mer på nettsidene til Naturvernforbundet i Oslo Nord

Naturvernforbundet i Oslo Sør
E-post: oslosor@naturvernforbundet.no
Kontaktperson: Ingvild Melvær Hanssen
Les mer på nettsidene til Naturvernforbundet i Oslo Sør

Naturvernforbundet i Oslo Vest
E-post: oslovest@naturvernforbundet.no
Kontaktperson: Colin Murphy
Tlf: 481 43 588
Les mer på nettsidene til Naturvernforbundet i Oslo Vest

Naturvernforbundet i Oslo Øst
E-post: osloost@naturvernforbundet.no
Kontaktperson: Torgeir Vestre
Tlf: 417 58 650
Les mer på nettsidene til Naturvernforbundet i Oslo Øst

Naturvernforbundet i Ås
E-post: aas-nnv@naturvernforbundet.no
Kontaktperson: Rebekka Sundøy Haldorsen (administrativ leder) og Pernille Fritheim (politisk leder)

Facebookgruppe til naturvernforbundet i Ås

Naturvernstudentene i Oslo 
E-post: natstudoslo@gmail.com
Leder: Lukas Neuenschwander
Tlf: 46535445
Facebookgruppe for studentlaget

kNUst Oslo (Studentlag for kunststudenter)
E-post: hilja2106@gmail.com
Leder: Hilja Løvvik
Tlf: 480 49 390
Facebookgruppe for studentlaget

Naturvernstudentene NMBU
E-post: ragnhild.klungtveit@gmail.com
Leder: Ragnhild Klungtveit
Tlf: 452 46 716
www.facebook.com/naturvernnmbu


Kontaktpersoner i regioner uten lokallag:

Enebakk
Kontaktperson: Kjell Arild Ødegård
Tlf: 473 82 810

Aurskog-Høland
E-post: yvonneodegaard@gmail.com
Kontaktperson: Yvonne Ødegaard
Tlf: 477 12 456


Kontaktpersoner i lokallag som ikke har fylkestilhørighet til NOA:

Naturvernforbundet i Hurum og Røyken
Kontaktperson: Håvard Kilhavn
E-post: hurum-royken@naturvernforbundet.no
Les mer på nettsidene til Naturvernforbundet i Asker

Naturvernforbundet Follo-Moss
E-post: follomoss@naturvernforbundet.no
Kontaktperson: Kristian Vahl Østbye
Tlf: 971 74 728 og 916 73 822

Artikkelen ble sist oppdatert: 10.05.2022