Du er her:

OsloMarka

Det er ikke mange andre hovedsteder som kan skilte med et rekreasjonstilbud på lik linje med Marka bare en kort t-banetur fra sentrum!

I området rundt Oslo strekker det kuperte skogsområdet Marka seg over nitten kommuner og fem fylker og utgjør ca 17000 km2. Flittig brukt av turgåere så vel som skigåere, sommer som vinter - daglig nyter store mengder av befolkningen den unike naturarven rett utenfor døra. 

Men Marka er ikke bare skog for oss å oppleve, Marka er også hjemmet til et rikt dyre- og planteliv. Hele 60% av alle arter i Norge bor i skog! Dessverre er artsmangfoldet i skogen minkende. Nesten halvparten av alle artene på rødlisten har sitt livsmiljø i skog, og Oslo og Akershus er den regionen med flest truede arter. Livet i skogen er under stadig trussel fra hogst og utbygging, og det er Oslo-marka som drives hardest i landet. Her er bare 14% spart for flatehogst.

NOA har jobbet med å bevare Oslo-områdets unike naturverdier siden 1970, og arbeidet er kontinuerlig. De gamle skogene som er svært viktige habitater for utallige arter, mange truede, er i ferd med å forsvinne - den unike eventyrskogen som før preget Norge er byttet ut med ung plantasjeskog og monokultur. NOA jobber ut i fra prinsippet om at alle arter har en egen verdi og et større samspill med hverandre enn hva vi er klar over. Når en art forsvinner fra et økosystem kan dette i mange tilfeller skape store ringvirkninger i næringskjeden, som kan føre til at flere arter blir borte som følge. 

Vi mener at kunnskapsgrunnlaget i skogforvaltningen er for dårlig, og ønsker økt forståelse og kunnskap om samspillet i skogen. Derfor jobber vi aktivt med kartlegging av nøkkelbiotoper, kunnskapsformidling, og for vern av våre siste naturskoger, som er så viktige for det norske artsmangfoldet. 

I menyen til høyre kan du lese mer om Marka og Oslos unike eventyrskoger, og hvordan vi aktivt jobber med vern av disse. 

Vil du bidra? 
Les mer om Markagruppa og hva de jobber med her, og om Gammelskogprosjektet og hvordan de jobber her

 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 11.03.2020

Nyheter

DSC04074

Oslomarka drives hardest i landet - Løvenskiold sier blankt nei til mer verning.

Bare 14 prosent av Oslomarka er spart for flatehugst. Naturvernforbundet vil verne mer. Løvenskiold sier blankt nei. Løvenskiold-Vækerø, Nordmarkas største private skogeier, ga i sommer beskjed til Fylkesmannen at selskapet har vernet nok, og avslutter den frivillige verneprosessen. Fordi Regjeringen har bestemt at alt skogvern i Norge nå skal være frivillig betyr dette at verneprosessen har stoppet opp

JA til markanaturen og markakulturen!

Marka er et umistelig gode og en felles identitetsmarkør for folk i Osloområdet. En særegen friluftskultur har utviklet seg gjennom 150 år, som gjør det til et «must» å bruke Marka til friluftsliv. Hele 86 % av byens vokse befolkning gjør da også det.

Logo

Slutt på NOAs artsjakter i Oslomarka?

13.07.2017 | Sist oppdatert: 22.07.2017

Regjeringen vil endre reglene for hogst i Oslomarka og slippe skognæringen fri. NOA har kanskje hatt litt for stor suksess med det siste halvårets artsjakter i Oslomarka?

Reir

Båndtvang i skogen, men flatehogstene fortsetter som før

22.06.2017 | Sist oppdatert: 22.06.2017

Det er hekkesesong i skogen, og dette legger NOA godt merke til når vi er ute og kontrollerer skog som skal flatehogges. Flatehogstene finner gjerne sted i den eldre og mer artsrike skogen, der fuglene trives godt og bygger reirene sine.

Viser fra 9 til 12 av totalt 32 artikler