Du er her:

Opplev Markas eventyrskoger

Eventyrskoger er skogområder med sjel og mystikk, skogområder der du finner stillheten, og der fantasien vekkes til liv.

Eventyrskoger er skogområder med sjel og mystikk. Skogområder som har stått urørt i mange år, som har opplevd stormer, branner og historiske begivenheter. I eventyrskogen finner du stillheten, de dype, trolske skogs-rommene, skog med et naturlig preg og variasjon, med kronglefuru og skjørtegran, dypgrønne mosematter og urørt morgendugg. Her er det dype søkk og granlier, men også skrinne koller med utsikt over syv blåner. Myrer og skjulte tjern frisker opp landskapet, mens eventyrstiene binder områdene sammen og bringer deg videre.


Finn kart og brosjyrer for eventyrskogene her eller i menyen til høyre.
Se våre beste turtips her!


All "skog" er ikke skog.
Det er stor forskjell på skog slik naturen selv steller den, og slik vi mennesker utnytter og omformer den. Og det er stor forskjell på skogen slik vi stelte den før, og slik vi behandler den nå. Det er også stor forskjell på hvor velegnet ulike skoger er til å stimulere fantasien og gi gode stemninger og opplevelser.

Mange av oss opplever at skogene i Marka har blitt fattigere og mindre varierte i takt med flatehogstenes utbredelse det siste halve århundre, og at den dype trollskogen er i ferd med å bli borte. Kunne Asbjørnsen greid å gå seg bort en sommernatt på Krokskogen i vår tid? Hvor kunne Kittelsen funnet inspirasjon til sine eventyrtegninger? Hvor i Marka kan vi ennå søke skogmystikken og opplevelsen av eventyr? Hvor er gammelskogen, ja hvor er Markas siste eventyrskoger?

Det NOA kaller eventyrskog er skogområder med spesielt høy opplevelsesverdi. Begrepet er subjektivt, avhengig av hvilke assosiasjoner vi har til ord som «skog», «opplevelse» og «eventyr». Skal vi vurdere områder med verdi for friluftslivet, må en akseptere at individuelle følelser og identitet er viktige elementer.

Likevel tror vi det finnes grunnlag for felles forståelse blant mange brukere av Marka, basert på egne opplevelser, og som en del av en felles kulturell forståelse. Vi tror at alle som oppsøker eventyrskogene vil være enige om at det er noe spesielt ved dem. De skiller seg gjerne tydelig ut fra omkringliggende områder fordi de har mye gammel skog og stor variasjon. Vi har gjort forsøk på å sette ord på dette spesielle, og her er kjennetegnene vi har lagt til grunn for at et område skal fylle kriteriene for en eventyrskog:

Høy alder Uberørt, naturlig Variasjon, mangfold
Grove trær, kjemper, majesteter, gammelskog Naturskog, urskogpreget, opprinnelig Artsrik, sammensatt skog, flersjiktet og fleraldret
Vilt, kupert, utsikt Vannmiljø Historie
Bjønnelende, stup-bratt, dramatisk,
spennende, vilt, vidt utsyn
Bekker, elver, vannsig, sjøer, vann, tjern, putter, fosser og stryk Kulturminner, markaplasser, setre, fløtningsanlegg, hustufter, hesteveier, dyregraver, kullmiler
Særegent, trolsk Romopplevelse Stillhet
Enestående, overraskende, merkelig, stemningsskapende, drømmeaktig, ”Kittelsensk”, fredelig, hemmelighetsfullt Landskapsrom, skogrom Fravær av menneskeskapte lyder,  visuell stillhet 

 

Her kan du lese mer om hva som kjennetegner en eventyrskog og hvordan du vet at du befinner deg i en.

Eventyrskogregistreringen

Gjennom noen år har NOA kartlagt mer enn 100 områder i Oslomarka, som fortjener betegnelsen eventyrskoger. Størrelsen varierer fra noen hundre mål og opp til flere kvadratkilometer. Områdene er gjennom registreringen gitt en kvalitetskarakter («terningkast») fra 1 til 6, avhengig av områdenes kvaliteter som beskrevet over.

Registreringene er gjennomført i alle deler av Oslomarka som omfattes av markaloven: Sørmarka, Østmarka, Lillomarka, Romeriksåsene, Nordmarka, Krokskogen, Vestmarka og Vardåsen - Kjekstadmarka.

Hva vil vi med Eventyrskogene?

Registreringen av eventyrskogene er ment som et hjelpemiddel for å finne fram til de fineste områdene, og for å bidra til bevisstgjøring om naturkvalitetens betydning for friluftsliv og naturopplevelse.

Gjennom registreringene ønsker vi å vise veien til Oslos vakreste områder, hvilke opplevelseskvaliteter de har og å vekke lysten til å gå på oppdagerferd i Marka. Her er noe for enhver; "nyheter" for de fleste, både den erfarne markatraveren, og for de som tar sine første turer i Marka. Her vil barnefamilien finne områder innen rimelig rekkevidde, mens milslukeren kan farte rundt i Markas indre, sommer som vinter.

Kartleggingen av eventyrskog og systematisk vurdering av opplevelseskriteriene for hvert område er vårt grunnlag for å foreslå vern av de fineste restene av eventyrskog i Oslomarka. I 2009 leverte NOA forslag om vern av 12 av de mest opplevelsesrike områdene i Marka til Miljøverndepartementet (NOAs verneplan I). Hjemmelen for forslaget finnes i markalovens paragraf 11 om særskilt vern av friluftsområder. I mars 2011 føyde vi til 83 nye områder som vi foreslår vernet, slik at forslaget i alt omfatter 95 områder (NOAs verneplan II).

Opplev Eventyrskogene!

Finn veien til Eventyrskogene her, ta med kaffekjelen og nistepakka, dra til skogs og nyt Marka på sitt beste! Men en liten advarsel: Det kan bli vanedannende! Når du først får øynene opp for kvalitetene i disse siste restene av Markas storskoger, kan det fort bli styrende for dine turmål i framtiden.

Og husk: Bruk av eventyrskogene er det beste vern. Er mange glade i disse områdene er det større sjanse for at også kommende generasjoner skal få oppleve dem!

Vil du gjøre litt ekstra, kan du støtte vårt arbeid med en gave her, eller bli medlem her.

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 13.05.2020

Nyheter

Varsko

NOA sender inn hogstklage på søknad for flatehogst av Eventyrskog i Varingskollen.

Siggerud 33

Nok en sjelden naturskog står for fall i Marka

Ved hjelp en lokal ildsjel har NOA jobbet iherdig med å stanse hogst i en av Sørmarkas siste naturskoger. Etter flere klagerunder hvor vi først fikk medhold, er kampen for å bevare den lille resten av områdets eventyrskog tapt, og hogstmaskinene gjør snart sitt inntog.

Viser fra 1 til 4 av totalt 6 artikler