Du er her:


Foto: Naturvernforbundet Oslo og Akershus

Eventyrskogene – marka på sitt beste

Det Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) kaller eventyrskog er skogområder som gir mange en spesiell naturopplevelse. Eventyrskogene har alt turgåeren kan ønske seg. Eventyrskogene er Marka på sitt beste.

I eventyrskogen finner du stillheten, de dype, trolske skogs-rommene, skog med et naturlig preg og variasjon, med kronglefuru og skjørtegran, dypgrønne mosematter og urørt morgendugg. Her er det dype søkk og granlier, men også skrinne koller med utsikt over 7 blåner. Myrer og skjulte tjern frisker opp landskapet, mens eventyrstiene binder områdene sammen og bringer deg videre.

Skog og skog - stor forskjell

All «skog» er ikke skog. Det er stor forskjell på skog slik naturen selv steller den, og slik vi mennesker utnytter og omformer den. Og det er stor forskjell på skogen slik vi stelte den før, og slik vi behandler den nå. Det er også stor forskjell på hvor velegnet ulike skoger er til å stimulere fantasien og gi gode stemninger og opplevelser.

Mange av oss opplever at skogene i Marka er blitt fattigere og mindre varierte i takt med flatehogstenes utbredelse det siste halve århundre, og at den dype trollskogen er i ferd med å bli borte. Kunne Asbjørnsen greid å gå seg bort en sommernatt på Krokskogen i vår tid? Hvor kunne Kittelsen funnet inspirasjon til sine eventyrtegninger? Hvor i Marka kan vi ennå søke skogmystikken og opplevelsen av eventyr? Hvor er gammelskogen, ja hvor er Markas siste eventyrskoger?

Eventyrskog

Det vi kaller eventyrskog er skogområder med spesielt høy opplevelsesverdi. Begrepet er subjektivt, avhengig av hvilke assosiasjoner vi har til ord som «skog», «opplevelse» og «eventyr». Skal vi vurdere områder med verdi for friluftslivet, må en akseptere at individuelle følelser og identitet er viktige elementer.

Likevel tror vi det finnes grunnlag for felles forståelse blant mange brukere av Marka, basert på egne opplevelser, og som en del av en felles kulturell forståelse.Vi tror at alle som oppsøker eventyrskogene vil være enige om at det er noe spesielt ved dem. De skiller seg gjerne tydelig ut fra omkringliggende områder fordi de har mye gammel skog og stor variasjon. Vi har gjort forsøk på å sette ord på dette spesielle. Her er kjennetegnene vi har benyttet:

Grove trær, kjemper, majesteter, gammelskog Naturskog, urskogpreget, opprinnelig Artsrik, sammensatt skog, flersjiktet og fleraldret
Bjønnelende, stup-bratt, dramatisk, spennende, vilt, vidt utsyn Bekker, elver, vannsig, sjøer, vann, tjern, putter, fosser og stryk Kulturminner, markaplasser, setre, fløtningsanlegg, hustufter, hesteveier, dyregraver, kullmiler
Enestående, overraskende, merkelig, stemningsskapende, drømmeaktig, ”Kittelsensk”, fredelig, hemmelighetsfullt Landskapsrom, skogrom Fravær av menneskeskapte lyder,  visuell stillhet

 

Eventyrskogregistreringen

Gjennom noen år har NOA kartlagt mer enn 100 områder i Oslomarka, som fortjener betegnelsen eventyrskoger. Størrelsen varierer fra noen hundre mål og opp til flere kvadratkilometer. Områdene er gjennom registreringen gitt en kvalitetskarakter («terningkast») fra 1 til 6, avhengig av områdenes kvaliteter som beskrevet over.

Registreringene er gjennomført i alle deler av Oslomarka som omfattes av markaloven: Sørmarka, Østmarka, Lillomarka, Romeriksåsene, Nordmarka, Krokskogen, Vestmarka og Vardåsen - Kjekstadmarka.

Hva vil vi med eventyrskogene?

Registreringen av eventyrskogene er ment som et hjelpemiddel for å finne fram til de fineste områdene, og for å bidra til bevisstgjøring om naturkvalitetens betydning for friluftsliv og naturopplevelse.

Gjennom registreringene ønsker vi å vise veien til de fineste områdene, hvilke opplevelseskvaliteter de har og å vekke lysten til å gå på oppdagerferd i Marka. Her er noe for enhver;  «nyheter» for de fleste, både den erfarne markatraveren, og for de som tar sine første turer i Marka. Her vil barnefamilien finne områder innen rimelig rekkevidde, mens milslukeren kan farte rundt i Markas indre, sommer som vinter.

Kartleggingen av eventyrskog og systematisk vurdering av opplevelseskriteriene for hvert område er vårt grunnlag for å foreslå vern av de fineste restene av eventyrskog i Oslomarka. I 2009 leverte NOA forslag om vern av 12 av de mest opplevelsesrike områdene i Marka til Miljøverndepartementet (NOAs verneplan I). Hjemmelen for forslaget finnes i markalovens paragraf 11 om særskilt vern av friluftsområder. I mars 2011 føyde vi til 83 nye områder som vi foreslår vernet, slik at forslaget ialt omfatter 95 områder (NOAs verneplan II).

Oppsøk eventyrskogene!

Sjekk oversikten over NOAs eventyrskoger, ta med kaffekjelen og nistepakka, dra til skogs og nyt Marka på det beste! Men en liten advarsel: Det kan bli vanedannende! Når du først får øynene opp for kvalitetene i disse siste restene av Markas storskoger, kan det fort bli styrende for dine turmål i framtiden.

Og husk: Bruk av eventyrskogene er det beste vern. Er mange glade i disse områdene er det større sjanse for at også kommende generasjoner skal få oppleve dem!

Se eventyrskogene i Google Earth

Nyheter

Hvordan vet du om du er i en ekte Eventyrskog?

En Eventyrskog har noe trolsk, særegent og eventyrlig over seg. I egenskap av krokete trær, mosegrodde steiner og lukt av lyng og myr kan fantasien bli vekket til live. I spennende, men også behagelige stille omgivelser får man assosiasjoner til nettopp eventyrenes verden. I NOA har vi samlet noen egenskaper vi mener bør med for å kunne kunne si at vi er i en ekte Eventyrskog.

Ut på tur i Eventyrskog

Kunne du tenkt deg å ta en tur ut i vakker Eventyrskog? Vi har laget en rekke brosjyrer og kart over de ulike områdene. Nedenfor finner du oversiktskart med litt informasjon om alle de 78 eventyrskogene du finner i Nordmarka og Romeriksåsen. Du finner også Eventyrkart og brosjyrer til de ulike områdene. Eventyrskogkartene kan du også få hos oss på NOA, kom innom i våre åpningstider og plukk med deg.

Viser fra 5 til 6 av totalt 6 artikler