Du er her:

Eventyrskog

Foto: Gjermund Andersen

Markas mest verneverdige skoger

Vern av Markas siste eventyrskoger er en hard kamp. NOA har satt sammen verneplaner for de aller mest verneverdige områdene av Marka og disse er levert Miljøverndepartmentet.

Her finner du NOAs verneforslag og bakgrunnen for disse:

Verneplanene er verneforslag etter Markaloven, for spesielt verneverdige områder.

Verneplan 2 er for 95 områder på 82, 253 dekar og inkluderer også 10 av områdene fra verneplan 1.