Naturkart – naturopplevelse for barn og unge

Med Naturkartene til NOA kan dere bli med oss ut i naturen. Finnes det bær i hundremeterskogen deres? Kanskje froskene er ute og lager lyder som en motorsag? Kanskje dere får se noen planter dere ikke har sett før? Last ned et Naturkart fra denne siden til den neste søndagsturen! Du finner de i tabellen til høyre.

Image

Hva er et Naturkart?

I samarbeid med bydelene i Oslo har NOA utarbeidet Naturkart for bynære friluftsområder. Naturkartene er 18 siders hefter med et kart som kan brettes ut fra bakpermen - følg stien på kartet og les i heftet om hva du finner på poster underveis. Naturkart finnes i alle bydeler i Oslo og til noen områder i Asker og Bærum.

Naturkartene er en aktiv og spennende måte å bli kjent med naturen på. Heftene starter med litt generell informasjon om biologisk mangfold og vegetasjonstyper, og i biologipostene får du se på de ulike typene vegetasjon i området rundt deg, hva som gjør akkurat dette stedet unikt! Hovedinnholdet i heftene er knyttet til biologi, men i noen er det innslag om kulturminner, om geologi eller om eventyrskog. For hver post på stien finner man plantebilder, plantebeskrivelser og litt om miljøet de finnes i. Stort sett er dette planter som gjør det lettere å kjenne igjen akkurat denne typen skog. Du får for eksempel også vite hvor du finner blåbær!

Naturkartene skal utgjøre en serie som strekker seg fra Marka til sjøen og har med seg områder i skog, langs vassdrag, i grønne lunger og på øyer. Vi samarbeider tett med skoler i områdene vi utarbeider kart for, for å sikre at kartet når målgruppens behov best mulig.

Fire forsider på naturkart for Ljanselva, Ammerud, St. Hanshaugen og Akerselva. 
Fire forsider på naturkart for Ljanselva, Ammerud, St. Hanshaugen og Akerselva. 

Slik ser Naturkartene ut!

Likte du naturkartene - vil du gjøre litt mer naturen?
Image

Hvorfor bruke Naturkart?

Med Naturkartene ønsker vi at barn og unge skal utvikle stolthet over Oslos natur gjennom kunnskap og kjennskap. Alle som vil kan bruke dem!

Biolog Hilde Friis Solås fikk ideen til NOAs Naturkart i 2004. Siden da har hun utviklet det til et prosjekt hvor det nå er laget 25 Naturkart, med flere under produksjon. Utgangspunktet for prosjektet var ønsket om å nå ut til barn og unge med naturglede så nye generasjoner ser verdien av naturen vår og ønsker å dele gleden ved den videre. Vi vet at gjennom vennskapet med naturen vil også viljen til å ta vare på den øke.

Naturkartene kan bidra til undervisningen i skolen. Vi mener at alle skoler bør ha en slik natursti i sitt nærområde. Med kort reisevei vil elever lett kunne få deler av undervisningen sin ute. Med nærhet til skolen vil elevene kunne gå til området – dette er både kostnadseffektivt, miljøvennlig og gir i seg selv fysisk aktivitet.

Image

Tilbakemeldinger på Naturkartene

Interessen har vært stor på alle skolene vi har vært i kontakt med og vi har fått mye positiv respons på prosjektet. I Bydel Bjerke har de på eget initiativ trykket opp Naturkartet på nytt. Sommerskolen i Oslo har brukt kart på alle sine baser. Forskerfabrikken bruker kartene på sine kurs. Vi har også fått tilbakemelding om at barnehager bruker kartet i sin miljøfyrtårnsertifisering.

16. mai 2011 åpnet ny turvei langs Alnaelva av Miljøvernministeren og vi fikk i oppdrag fra Groruddalsatsningen å oppdatere naturkartet for Svartdalen til åpningen. En klasse fra Vålerenga skole var med oss på åpningen.

Mediaklipp

Image

Alle foto: Hilde Friis Solås

Andre hefter dere kan bruke på turen

På bærtur?

Lyst til å se hvor du kan finne bær i marka? Bruk vårt nye bær-ark sammen med naturkartene og finn spennende ruter hvor du kan plukke bær!

Vil du finne ut hva trærne heter?

Bruk bestemmelsesnøkkelen for trær og se hvordan du kan gjenkjenne trær på turen!