Du er her:

DSC_0007_TEk_slåttGjettum2011

Kulturenga på Gjettumbråtan

NiBs styremedlemmer og medhjelpere har slått enga hvert år siden 1998. Enga slås for å reetablere det tidligere plantesamfunnet til en blomstereng. Av sjeldne planter som finnes på enga kan nevnes maria nøkleblom og orkideene grov nattfiol og breiflangre.

FuglelivetAskerBærum2010_forside

Fuglelivet i Asker og Bærum 2010

«Fuglelivet i Asker og Bærum 2010» (heretter forkortet «FiAB2010») er en dokumentasjon over Asker og Bærums fugleliv fra 1975, da en noe tilsvarende rapport ble laget, og frem til 1.1.2010. «Fuglelivet i Asker og Bærum 2010» består av 3 volumer hvorav kun volum-1 foreligger i en trykt papirutgave. De øvrige to volumer foreligger kun på elektronisk form på internett.