Nes
Meny

Meny

Du er her:

Massedeponi på Frøyhov

G.Lunder ønsker å fylle igjen flere raviner i Glommas 100meters belte.

Eieren av gården Frøyhov har (ved Grindaker AS) fortsatt sitt arbeid med å få etablert massedeponi på Frøyhov, Nes Kommune, ved å legge ut reguleringsplan og konsekvensutredning .

 
Vi mener, at det er helt forkastelig å ødelegge disse ravinene som har et så noenlunde opprinnelig naturmiljø. Det finnes etterhvert lite av denne ravinetypen i verden og Norge har et ansvar for å bevare slike.Til alt overmål ligger ravinene i 100meters belte av Glomma. Et svært viktig argument mot utbyggingen er også den belastningen som lastebiltrafikken langs transportveien vil medføre for det lokale trafikkmiljøet.
 
Det kan også opplyses, at man er i gang med en overordnet fylkesplan for massedeponier. Denne planen burde foreligge før videre vurderinger angående opprettelsen av et deponi på Frøyhov.
 
Vi har tidligere levert uttalelse til planprogrammet og nå fulgt opp med uttalelse til KU.
 

Artikkelen ble sist oppdatert: 10.04.2013