Nes
Meny

Meny

Du er her:

Uåa

Uåa.

Vannområde Øyeren

Vi skal få renere vann i Norge.

Som følge av at Norge har implementert Eus vanndirektiv, har man satt i gang en ny økosystembasert, samordnet forvaltning  av alt vann i Norge.

Målet er å oppnå et tilstrekkelig godt vannmiljø innen 2021.Se gjerne: www. vannportalen.no

Av de 11 vannregionene i Norge er ”Vannregion Glomma” interessant for oss i Nes. Underavdelingene ”Vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma” (se ovenfor)og ”Vannområde Øyeren” berører vår kommune.

Vi deltar nå også in den nystartete referansegruppen for Vannområde Øyeren.

Artikkelen ble sist oppdatert: 24.04.2013