Nes
Meny

Meny

Du er her:

Vindkraft i Nord-Odal og Nes

Det tyske energiselskapet E.ON ønsker å bygge et stort vindkraftverk i Nord-Odal samt legge tilhørende kraftlinje gjennom Skogbygda.

I vårt nærområde er det planlagt å bygge det så langt største vindkraftverk i Norge. Cirka 47vindturbiner ønskes satt opp i Nord-Odal. Nes vil få de nærmeste turbinene plassert tett opp til grensen mot Odal ved Ursknappen,slik at de blir godt synlige også fra vår kommune.

Den i den sørlige delen av kraftverket produserte strømmen vil bli ført til Minnesund gjennom en kraftlinje beliggende i Skogbygda.

Vi mener, at følgene av en utbygging er svært negative for mennesker og naturmiljøet og at de ikke står i forhold til den kortvarige og lite kostnadseffektive energiproduksjonen ved hjelp av vindkraft.

Vi har sendt uttalelse til planprogrammet og er nå i ferd med å utforme høringsuttalelsen til konsekvensutredningen av anlegget.

Artikkelen ble sist oppdatert: 13.05.2013