Du er her:

Brekkedammen

BYUTVIKLING I OSLO

Byrådet har kommet med forslag til ny samfunnsdel til kommuneplanen. Den styrer utviklingen for byen i årene som kommer. Her kan du les NOAs innspill i saken.

BYUTVIKLING I OSLO
Byrådet har kommet med forslag til ny samfunnsdel til kommuneplanen. Den styrer utviklingen for byen i årene som kommer. Her kan du les NOAs innspill i saken.
 
Her er utkastet som sendes Bystyret etter innarbeiding av høringsuttalelser:https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/politikk/kommuneplan/forslag-til-ny-kommuneplan-2018/
 
 
 

Artikkelen ble sist oppdatert: 15.10.2018