Du er her:

GOD JUL fra NOA

En STOR takk til dere alle for innsatsen i 2017! Til sammen er det nedlagte fenomenalt mye og godt arbeid for naturens sak. Stadig flere aktive er med å dra lasset – det er svært gledelig!

Selv om det er tunge tider for naturen med den sittende regjeringen, kan vi se tilbake på flere lyspunkter, bl.a.:

 

 •          Sivilombudsmannen har besluttet å gå inn i Dammyrdalsvei-saken. Kanskje får vi en revansj etter skogbrukets tilsynelatende seier i saken.
 •          Vi greide å få med oss alle Markaorganisasjonene og de store naturvernorganisasjonene på NOAs innvendinger til ny Markaforskrift.
 •          Vi har organisert to fullsatte kurs i skogøkologi og registrering.
 •          Rundt 50 hogstmeldinger, med mer enn 200 hogstteiger er undersøkt, klager er sendt inn.
 •          Arbeidet har avdekket svært mange ukjente levesteder for rødlistearter og sikret dem mot hogst.
 •          Flere nye områder er vernet som reservater, bl.a. er NOAs gamle kampsak fra 1992 på Skotjernfjell blitt en suksess med et sammenhengende vern på 10,5 km2.
 •          Vi har fått inn rundt 40 nye, unge mennesker i arbeidet for å ta vare på skognaturen. Det gir håp!
 •          Byrådet og Miljødirektoratet har bevilget mer enn 1,3 millioner kroner til prosjekter og til NOAs drift. Det har gitt oss et løft.
 •          Byrådet støtter NOAs planer om å gjøre Søndre Sandås til en «Markaport» og nytt kontor for NOA.
 •          Vi har hatt flere vellykkede og godt besøkte turer, møter og andre arrangementer.
 •          Markakalenderen er så godt som utsolgt for første gang. Og Markagruppa tar ansvar for 2019-utgivelsen.
 •          Vi får stadig flere nye medlemmer. Endelig status er ennå ikke kjent, men jeg antar at vi passerer 8.500 medlemmer med god margin.

Dette er takket være DERE!

Godt jobba  -  Vel blåst  -  TUSEN TAKK!

Jeg gleder meg veldig til fortsettelsen i 2018, og til å samarbeide videre med dere alle for å ta vare på naturmangfoldet i Oslo, Akershus og i resten av Marka!

GOD JUL & GODT NYTT NATURVERNÅR!

 

Med vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA),

Gjermund Andersen,

Styreleder