Du er her:

Ja til urørt natur. Nei til vei i Dammyrdalen!

Siden i sommer, da arbeidet med Dammyrdalsveien startet, har det ikke skjedd så mye i Dammyrdalen i Nordmarka. Vi trodde lenge at veibyggingen ville avvente resultatet på klagen NOA sendte Sivilombudsmannen før sommeren. Det var ikke tilfellet. For en ukes tid siden tok arbeidet til igjen for fullt. Aksjonister ble nesten påkjørt i sitt forsøk på å stoppe lastebil og gravemaskin på vei inn i marka forrige fredag.

12 aksjonister fra NOA stoppet i dag tidlig innkjøringen av steinmasser til anlegget av Dammyrdalsveien. Aksjonen pågikk parallelt i Sørkedalen og Lommedalen. I Lommedalen ble 3 biler fra Dozerdrift stanset og i Sørkedalen én. Aksjonen pågikk i ca 2, 5 timer før politiet kom og anmodet oss om å fjerne oss – noe som ble etterkommet. Politiaksjonen ble eksemplarisk gjennomført.

NOA stoppet lastebiler på vi inn mot #Dammyrdalen, med pukkstein, noe som må til for å bygge vei i en myr. Dette er et av de siste urørte områdene av #Marka. Det grenser inn mot verneområder,  med ukjent antall arter du ikke finner andre steder. En fullstendig kartlegging er ikke foretatt.  Uten veien kunne man her fått til et større urørt området #iMarka, en turperler og et artsmangfold utenom det vanlige.  

Aksjonen for urørt natur var en markering mot det pågående arbeidet som har blitt startet opp på tross av at saken ikke er feridg behandlet hos Sivilombudsmannen enda. Vi reagerer på det prinsipielle i denne saken. Den skulle vært vurdert etter Markaloven, og friluftsliv burde bli lagt til grunn, ikke kun skogbruksinteresser. Det finnes langt flere interessparter i denne saken, enn de som driver skogbruk. 

Dersom du vil hjelpe oss, send din mening til:
Fmoapostmottak@fylkesmannen.no og
Postmottak@sivilombudsmannen.no

og skriv i emnefeltet: Ja til urørt natur! Nei til vei i Dammyrdalen!

Image