Du er her:

Flammekjuke

Flammekjuke.

15 September - 17 September

Kartleggingskurs av gammelskog i Marka

Helgekurs med mål om å gi deltagere kunnskap om de viktigeste indikatorartene i gammelskog og hvordan man registrerer disse. Bli med å lære konkret metoder for å kartlegge og bevare de siste gammelskogene i Marka. Vi ønsker også å danne en gruppe kartleggere som kan dra på artsregistreringsturer sammen.

Vi arrangerer et helgekurs med mål om å gi deltagere kunnskap om de viktigeste indikatorartene i gammelskog og hvordan man registrerer disse. Hensikten er å gi kursdeltagere en konkret metode for å hjelpe til i kartleggingen og bevaringen av de siste gammelskogene i Marka.Vi ønsker å danne en gruppe kursede kartleggere som fra tid til annen kan dra ut på tur sammen for å kartlegge. 

Dette kurset vil være for folk med naturfaglig bakgrunn, som ønsker et godt faglig og CV-vennlig kurs i artskartlegging. På dette kurset vil vi fokusere mer på artskunnskap. For folk uten naturfaglig bakgrunn har vi dette kurset:https://tinyurl.com/y7mwyt5f

Denne kurshelgen har en teorikveld inne med foreleser fra NMBU og to feltdager ute med overnatting på idylliske Finnerudseter. Etter denne kurshelgen vil det bli satt opp flere frivillige kartleggingshelger, der vi ønsker at så mange som mulig kan bli med. For å få kursbeviset av Naturvernforbundet, må deltageren delta på selve kurshelgen og tre dager med kartlegging arrangert av oss. Disse kartleggingsdagene kommer i helgene i ukene 39, 40, 41 og 42. Arrangementer på disse kartleggingsdagene vil bli delt på veggen til dette arrangementet.

På kurskvelden vil det bli servert pizza før vi begynner og frukt i pausene. Det vil og bli felles middager på Finnerudseter hvor vi overnatter. Om du har allergier eller andre matpreferanser kan du skrive det i påmeldingsmailen. 

Om du ønsker å delta kan du sende en mail til odasofie@noa.no merket "Redd gammelskogen". Det er et begrenset antall plasser.

På Facebook.