Du er her:

  • Oslo og Akershus
  • KLIMAKUR 2030. Høring vedr. foreslåtte tiltak for utslippsreduksjon av klimagasser i skog.

KLIMAKUR 2030. Høring vedr. foreslåtte tiltak for utslippsreduksjon av klimagasser i skog.

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) ønsker å fremme følgende innspill til høringen om Klimakur 2030. Vi begrenser innspillet til de delene av forslaget som dreier seg om tiltak i skog.

Trykk på dokumentet for å lese hele saken: 

Image

Artikkelen ble sist oppdatert: 05.05.2020