Du er her:

Forslag til samlet plan for vern og restaurering av skog i Markas nordlige deler

Forslag til samlet plan for vern og restaurering av skog i Markas nordlige deler.

Når vern ikke lenger er nok

Det er ikke lenger nok å verne Markanaturen. Med FN's tiår for naturrestaurering rett rundt hjørnet har tiden kommet for å begynne arbeidet med å restaurere skog, slik at den kan opprettholde mangfoldet av planter og dyr på lang sikt, for kommende generasjoner.

 

Når vern ikke lenger er nok
Oppsummering av 30 års arbeid for Markanaturen og forslag til en ny naturforvaltning i Oslomarka

Sammendrag
Fullstendig rapport (kommer)
Vedlegg
Bilder

Det er nok nå
En rapport om skogbruks-aktiviteten i Marka og manglende samsvar mellom intensjoner og virkelighet.

Sammendrag
Fullstendig rapport (kommer)
Vedlegg

Sammenhengende villmark
Et forslag til landskapsøkologisk korridor mellom de biologisk rike indre delene av Marka og Oslo kommunes skoger.

Sammendrag
Fullstendig rapport (kommer)
Bilder

Samlet plan for vern og restaurering i de nordre delene av Oslomarka 
Nye verneforslag og forvaltningsgrep.

Sammendrag
Fullstendig rapport (kommer)
Vedlegg

Mindre enn 10 % av skogen i Marka er gammel naturskog; hjemmet til de mest truede av våre medskapninger. Forskerne sier at 20-30 % er nødvendig for at ikke artene skal oppleve snauflater og granåkre som uoverstigelige hinder. Skal de sjeldne artene overleve i Marka, må vi skape nye rom for dem.

FNs Naturpanel advarer, og sier at tap av biologisk mangfold er en minst like stor trussel mot menneskeheten som klimaendringene. Mer enn 1 million arter er truet, og det er vår bruk av arealene som er den største trusselen.

Norge har forpliktet seg til å ta vare på 17 % av alle naturtyper og restaurere minst 15 % av forringet natur innen 2020. Hverken disse målene eller de andre 18 som vi forpliktet oss til på FN-konferansen i Nagoya i Japan i 2010 er nådd.

Oslomarka er nærturområde for mer enn ¼ av landets befolkning, men utgjør ikke mer enn 0,4 % av landets areal: Bruken er meget stor, 9 av 10 voksne Osloborgere har brukt Marka det siste året, et stort flertall daglig eller ukentlig.

Markaorganisasjonene har kjempet for vern av skogområder siden 1970. Gjennombruddet kom 25 år seinere, med vern av Spålen-Katnosa som flaggskipet, og det første i en serie av nær 50 reservater. Nå er ca 8 % av Marka vernet, både etter naturmangfoldsloven og markaloven, og ca halvparten av naturskogen er sikret.

Det er de siste 5 % med naturskog uten beskyttelse, og arbeidet med å gjenskape levelige vilkår for mangfoldet av planter og dyr disse rapportene handler om.

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) har hele tiden akslet ledertrøya i vernearbeidet. Nå tar vi skrittet videre: Når vern ikke lenger er nok, må vi både verne det som er igjen og restaurere tapt skognatur, og knytte restene sammen i et landskapsøkologisk nettverk.

Urealistisk? Ordet finnes ikke i vårt vokabular! Det meste av naturverntiltak som er gjennomført ble kalt urealistisk da de ble introdusert. Det er kun et spørsmål om vilje, utholdenhet og hardt arbeid som skal til. Vi i NOA lover å holde naturens fane høyt og kjempe for de urealistiske, men nødvendige målene også i tiden som kommer!

Artikkelen ble sist oppdatert: 20.11.2020