Du er her:

Flommarkskog langsetter Lysakerelva. Foto: Lars Wilhelmsen

Flommarkskog langsetter Lysakerelva. Foto: Lars Wilhelmsen.

Naturen langs Lysakerelva må vernes!

Sammen med Naturvernforbundet i Bærum har NOA sendt et åpent brev til Bærum kommune der vi ber om at naturen langs Lysakerelva må vernes.

Lysakerelva markerer grensen mellom Oslo og Bærum. Langs denne ca. 8 km lange strekningen er det registrert store naturverdier, noen spesielt tilknyttet elva, andre som siste rest av nå nedbygd natur. I tillegg er området mye brukt av turgåere og fungerer som en viktig grønn lunge for lokalbefolkningen. Likevel er ikke elvedalen varig vernet for fremtiden. I et åpent brev til Bærum kommune ber derfor NOA om statlig vern etter naturmangfoldloven, som er det eneste som kvil sikre naturverdiene på sikt.  

 

Les mer:

Åpent brev til Bærum kommune

Naturvernforbundet i Bærums sider

Mer om NOAs arbeid for Oslos vassdrag

Brevet i Budstikka. Publisert 2.juli 2022

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.07.2022