Du er her:

Søknadsfrist 29.06

NOA SØKER BIOLOG/NATURFORVALTER

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) søker biolog eller naturforvalter til en stilling på 80 % i utgangspunktet, men som kan omgjøres til en 100 % stilling om ønskelig. Arbeidet vil bestå i gjennomføring av tre prosjekter:

  • Redd Markas gammelskoger / «Artsjakt»
  • Kursing i skogøkologi og artsmangfold i skog
  • Plan for bevaring og restaurering av «villmark» (gammelskog) i Oslo

Arbeidet vil bestå i planlegging og gjennomføring av kurs i skogøkologi og artskunnskap, utarbeide planer for bevaring av gammelskog og sammenknytting av slike til landskapsøkologiske nettverk, identifisering, registrering og dokumentasjon av verdifulle områder, kartarbeid i programmet Q-GIS, rapportskriving mm. Arbeidet vil også medføre organisering og motivering av frivillige til innsats for gammelskogen

Den vi søker har interesse for og kunnskap om biologi og naturvern, og bør

  • Ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne
  • Være strukturert, arbeidsvillig og idealistisk innstilt
  • Ha gode kunnskaper om skogøkologi
  • Kjenne indikatorarter for verdifulle skoger, eller ha evnen til å lære seg disse fort.
  • Ha kjennskap/erfaring med GIS, gjerne programmet Q-GIS
  • Ha anledning til en del helgearbeid i forbindelse med kurs og feltarbeid

Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med en ansatt feltbiolog i 50 % stilling, NOAs arbeidsgrupper og med styreleder.

Arbeidsstedet er på NOAs kontor i Oslo og i felt i Marka.

Lønn: Lønnstrinn 45 i Statens regulativ.

Prosjektperiode: 15. august 2018 tom. 30. juni 2019, med mulighet for forlengelse.

Kontaktperson: Leder i NOA, Gjermund Andersen, mobil: 9522 6402,     e-post: gjermund@noa.no          

Søknad med CV og referanser sendes styrelederen på e-post (gjermund@noa.no) innen 29. juni 2018. Søknadene vil bli vurdert fortløpende, og kandidater kan bli kontaktet for intervjuer før søknadsfristen har gått ut.