Du er her:

Av Håkon E. Gundersen

Ny bok om Tanumplatået i salg!

«Tanumplatået – Bærums vakre og innholdsrike kulturlandskap» er nå i salg. Boka kan kjøpes hos utvalgte bokhandlere eller på NOAs kontor på Søndre Sandås.

Boka - som får god omtale i Budstikka lørdag 15. juni - kan foreløpig kjøpes på følgende utsalgssteder:

 

Utsalgssteder i Bærum

 • Høvik Bok & Papirhandel A/S. Høvik Senter. Mandag-fredag 10-18. Lør 10-16.
 • ARK Sandvika sentrum. Rådmann Halmrasts vei 12. Mandag-fredag 9-18. Lør 9-16.
 • Pris kr 350,- per stk. som betales i bokhandelen.

Utsalgssteder/hentepunkter i Oslo

 • Naturvernforbundet i Oslo og Akershus: Kontoret på Søndre Sandås.
  • Adresse: Sognsveien 231, mellom Sognsvann T og Sognsvann.
  • Åpningstider: Mandag-torsdag kl. 10-14, eller etter avtale. Merk: Redusert eller ingen bemanning i uke 26-30 (24. juni – 26. juli). Se www.noa.no for oppdaterte åpningstider.
  • Kontaktinfo: Tlf. 22 38 35 20 / noa@noa.no
 • Pris kr 350,- per stk. Vi aksepterer Vipps, kort og kontantbetaling.

Les mer om boka i pressemeldingen under:

 

Pressemelding 7. juni 2019: Fersk bok om Tanumplatået i Bærum

«Tanumplatået – Bærums vakre og innholdsrike kulturlandskap» er tittelen på en fersk bok.

I forordet skriver ordfører Lisbeth Hammer Krog:

Endelig har det kommet en bok om Tanumplatået. Initiativtakere og bidragsytere til boken fortjener stor honnør og takk. Tanumplatået er et kulturlandskap med høy historisk verdi og inneholder umistelige natur- og kulturverdier.

Tanumplatået ligger som en hylle i Bærums-landskapet, hevet over travelheten og trafikken i Sandvika og på E 16 og E 18. Området er kjent for sin unike kombinasjon av verdier. Fornminnene ligger tett, og du kan følge forfedrenes historie gjennom 3500 år: fra steinalder, gjennom bronsealder, jernalder og middelalder fram til vår tid. Dette er Bærums åpne historiebok. Mens det meste av Bærums dyrkede arealer er bygd ned, finner du her store, tradisjonsrike gårder som forvalter bygdas beste matjord. Mosaikken i landskapet, med skogspartier, gamle eiketrær, kantsoner, bekker og vann gir grunnlag for et rikt plante- og dyreliv. For tusener av mennesker er dette et viktig frilufts- og rekreasjonsområde – i gangavstand.

Forvaltningen av Tanumplatået har i mange tiår vært under debatt. Av ulike planer kan nevnes forslag om sykehus, travbane og boliger. Fra flere hold har det vært fremmet forslag om vern for å unngå nedbygging. I 2018 startet en rekke frilufts- og naturvernorganisasjoner en underskriftskampanje for å hindre en videre bit-for-bit-nedbygging av Tanumplatået.

Det er ingen hemmelighet at det oppstår kryssende interesser i den langsiktige forvaltningen av disse arealene. Grunneiere har for eksempel sett på vern som en trussel mot friheten til å forvalte områdene selv, blant annet fordi endrede betingelser i landbruket kan aktualisere nye driftsformer.

Boka er et samarbeid mellom mange parter, blant annet biologer, Asker og Bærum Historielag, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Tanum Vel, Skui Vel, arkeologer fra fylkeskommunen, samt grunneierne. Sammen har vi laget en hyllest til Tanumplatået – og det kunne gjerne vært bokas tittel.  Dette er ikke en debattbok, men en dokumentasjonsbok.

Til dem som skal forvalte dette området sier vi: Vær så god- her er noe unikt. Ta dette knippet av verdier med inn i fremtiden på best mulig måte. Forsøk å se helheten. Forsøk å se alle verdiene samlet. Og forsøk å tenke langt fremover.

Redaksjon:

Sigmund Hågvar, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

Bjørn Frodahl, Asker og Bærum Historielag

Svein Holo, bilderedaktør og medlem av Norske Naturfotografer

 

Utgiver: Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

ISBN: 978-82-90895-84-1