Du er her:

Skogeierforbundet ønsker å stoppe uavhengige registreringer

Skogeierforbundet går nå inn for å stoppe uavhengige registreringer av biologer i skog, til tross mange eksempler på ekstremt mangelfulle registreringer av næringen selv. NOA finner stadig rødlistearter i områder det har blitt gitt hogsttillatelse - hvordan kan vi ha tillit til en næring som drives uten kunnskap, og av private aktører?

Les hele brevet fra Skogeierforbundet her:

Skogeierforbundet_vs_Biofokus.pdf (first page)

 

Tina C. Laurendz

Artikkelen ble sist oppdatert: 13.11.2019