Du er her:

Hvem er vi og hva gjør vi?

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus er en demokratisk medlemsorganisasjon, og et av 18 fylkeslag i Naturvernforbundet. NOA jobber for naturen og miljøet i sin region, og har i tillegg 19 lokallag som jobber med saker i sitt nærmiljø.

NOAs arbeidsoppgaver fremgår av Naturvernforbundets formålsparagraf, hvor det heter at man skal

"... arbeide for å verne naturen og sikre livsmiljøer slik at menneskelig virksomhet ikke overstiger tålegrenser i naturen."

samt

"... arbeide for et samfunn der menneskene lever i harmoni med naturen. Dette er et samfunn hvor livsgrunnlaget og livsmangfoldet er sikret for framtidige generasjoner, og hvor naturens egenverdi legges til grunn for arbeidet med å øke menneskers respekt for og kjærlighet til liv og landskap."

***

NOA ønsker å bidra til løsninger og bruk som ivaretar naturen, gjennom å spre kunnskap om naturen og bidra til naturglede hos innbyggerne i Oslo og Akershus.

- Vi ønsker en grønn fremtid for Marka, byen og fjorden -

Har du lyst til å være aktiv i ditt nærmiljø, i en arbeidsgruppe eller vite mer om våre arrangement? Ta kontakt med ditt lokallag eller våre arbeidsgrupper. Sjekk også ut aktivitetskalenderen vår på høyre side :)

 

Nyheter

Arbeidsprogram for NOA 2017-2018

Dette året ønsker NOA og styrke sitt engasjement for skogen vår gjennom økt vern av kulturlandskap og skogsområder. Vi vil særlig jobbe med Tanum samt større landskapsvernsområder.

Oslo gronne lunger1

NOAs innspill til kommuneplanen: Oslo mot 2030

Kommuneplanen er viktig for Oslos innbyggere, den har konsekvenser for natur og miljø og er en beskrivelse av viktige mål og oppgaver i kommunen. NOA har skrevet en uttalelse til planforslaget fordi NOA mener den burde forbedres.

Viser fra 1 til 4 av totalt 17 artikler