Nes
Meny

Meny

Du er her:

Om Naturvernforbundet i Nes

 

 • Vi ønsker å bevare / skape et godt miljø for mennesker, planter og dyr.
 • Vi ønsker å bevare vårt naturmangfold.
 • Vi følger med på hva som skjer i Nes og tar tak i saker som er aktuelle for oss.
 • Vi er høringsinstans for kommunale planer.

Vi har bl.a. jobbet med:

 • Vern av Høie.
 • Fjerning av piggtråd i utmark.
 • Avfallshåndtering inkl. hjemmekompostering.
 • Vern av kantsoner langs vassdrag.
 • Miljøvennlig RV 2.
 • Klima- og energiplan
 • Vern av sandsvaler i et grustak og hettemåker "øst på skogen".
 • "Siste sjanse".
 • Vi har arrangert turer i spesielt fine områder i Nes.

Artikkelen ble sist oppdatert: 21.04.2018