Nyheter

Nytt og større lokallag.

På årsmøtet 21. september ble det formelle vedtaket gjort om å slå sammen Naturvernforbundet i Oppegård og Ski. Det nye lokallaget heter nå Naturvernforbundet i Nordre Follo.