Du er her:

Vann oslo sør

Nøklevann i Østmarka.

Naturvernforbundet Oslo Sør

I Oslo sør har både Naturvernforbundet og Miljøagentene lokallag. Vi jobber for at Oslo skal bli en mer miljøvennlig by og har mange aktiviteter sammen.

Artikkelen ble sist oppdatert: 28.03.2015

Nyheter

Strandryddedag

Aktiviteter 2018

Bli med på fuglekasssnekring eller fuglesangtur, strandrydding eller slåttonn. Har du forslag til sykkeltiltak i nærområdene? Bli med på noe av det som skjer i Naturvernforbundet Oslo sør

Fryktelig strandsøppelbelastning i Ytre skjærgård, Frøya, Trøndelag Foto Per-Erik Schulze

Årsmøte 2017

Torsdag 16. februar avholder vi årsmøte for 2017 på Skullerudstua. Møtet starter med en innledning om forsøpling av verdens hav og hva vi kan gjøre med problemet. Under årsmøtet får du høre mer om hva lokallaget gjorde i 2016 og hva vi planlegger for i år. Møtet er åpent for alle. Årsmøtepapirer legges ut her.

Skullerud kart

Ja til et grønt Skullerud

Naturvernforbundet i Oslo sør ønsker en miljøvennlig utbyggingsplan for Skullerudområdet og har kommet med mange innspill til hvordan dette bør gjøres. Området har relativt god kollektivdekning med t-bane og buss, og det er videre mulig å videreutvikle sykkelinfrastrukturen til og fra området. Dette gjør at det ligger til rette for løsninger som fremmer miljøvennlig transport. Nærhet til marka og gode rekreasjonsområder bidrar til å gjøre området attraktivt som boligområde. Vi må ta vare på og utvikle turmulighetene.

østensjøvannet

Nei til utbygging av Eterfabrikken -vern om Østensjøvannet

Naturvernforbundet i Oslo sør går imot dagens forslag til utbygging av Eterfabrikktomten fordi prosjektet ligger i randsonen til Østensjøvannet naturreservat og miljøpark. Utbyggingen kan ha negative konsekvenser for det biologiske mangfoldet og naturverdiene ved Østensjøvannet. Samtidig trenger vi å ta vare på Østensjøvannets verdi som rekreasjonsområde for befolkningen i Oslo.

Strandryddedag

Årsmøte 2016

Onsdag 17. februar kl. 19.00 arrangerer Naturvernforbundet Oslo sør årsmøte på Skullerudstua. Møtet starter med innledningen "Østmarka - en fortelling i bilder om skogens verdi og eventyrlige turmål" ved Gjermund Andersen, styreleder for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. Etter innledningen er det årsmøtesaker og vi legger planer for 2016. Vil du vite mer om hva vi gjør, kom på årsmøte!

Sykkel Oslo sør

Krever flere og bedre sykkelveier i ny sykkelplan for Oslo

Naturvernforbundet i Oslo sør krever raskere gjennomføring og bedre kvalitet på sykkelveiene i vår høringsuttalelse til forslaget om ny plan for sykkelveinettet i Oslo kommune. I forslaget fra administrasjonen er det foreslått å anlegge 80 km ny sykkelvei fram til 2025. Det vil si 8 km sykkelvei i året. Få tiltak er foreslått i bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand. Det synes vi er for dårlig.

Vil du sykle til jobb?

Her finner du sykkelruter fra Østensjø til ulike steder i sentrum, enten du vil sykle til jobb eller skal på en hyggelig tur til byen. Forslagene følger i hovedsak sykkelfelt eller gang- og sykkelvei, men noen steder må man bruke veien. Under ligger det både kart bilder med sykkelruter og en lenke der du kan søke nærmere i kartet.

Frosta1

Vi rydder Hvervenbukta på strandryddedagen

04.04.2015 | Sist oppdatert: 07.04.2015

Lørdag 9. mai er den landsomfattende strandryddekasjonen og Miljøagentene i Oslo sør rydder i Hvervenbukta. Voksne kan også få være med. Ta med hansker og uteklær som tåler litt søle og bli med. Kanskje vi finner noen morsomme dyr i fjæra?

Viser fra 9 til 16 av totalt 18 artikler