Priser for leie av Frønsvollen

Prisene er noe endret, og gjelder fra sesongen 2021 (01.03.2021)

Leiepriser for Frønsvollen.

Leie for privatpersoner forutsetter at en person er medlem.

Stalloppgjør og leie registreres i Oppgjørsbok. Kassabeholdningen skal være ca kr 100 i veksel, resten overføres til NOA.

Beitevakt, 20.juni  til og med 15. august:

Innbærer tilsyn med dyr, stallvakt og litt "gartnertjeneste". Det er ikke så mange besøkende om sommeren, så stallvakten kan i noe grad være "selvbetjent".

En uke (lørdag til lørdag): 2000,-
En halv uke (lørdag til onsdag eller onsdag til lørdag): 1200,-

Dagsleie i sommersesongen kan først reserveres 10 dager før. (uke/halvukes-leie prioriteres, priser som beskrevet under)

Samtlige ferievakter innbetaler før 20.06.

Stallvakt helg:
Helger i perioden  15. august til 1. desember (eller etter avtale med NOA, f.eks. i vårsesongen)

Stallen skal holdes åpen lørdag og søndag med tilbud om kaffe, te og noe "informasjonsarbeid". (ved dårlig vær lødager kan det holdes lukket etter avtale med NOA)

Inntil to personer: Gratis lørdag-søndag (øvrig turfølge betaler vanlig leie)

Resten av året:
Priser pr. døgn (maks kr. 1000,-) Innbetaling til NOA senest 7 dager før start opphold.

Voksen over 26, medlem : 250,- ikke medlem 400,-

Barn inntil 12 år: Gratis

Barn  12 år - 18 år     50,-

18 år - 26 år:  medlem 100,-  ikke medlem 200,- (er medlem dersom foreldre har husstandsmedlemskap)

Dagsleie/gruppe (møter ol.): lag/privatpersoner 750,- bedrifter 1500,-

Leien må betales senest 5 dager før ankomst, eller ved bestilling. Leien refunderes normalt ikke ved avbestilling nærmere enn en uke før ankomst.

Konto for innbetaling av opphold og andre inntekter er: 1280 05 02347 eller VIPPS 643394 "Støtt Frønsvollen"
Innbetalingen må merkes:  "Frønsvollen" + "Opphold" + navn + dato for leie

Er dere en større gjeng, eller ønsker å arrangere naturrelaterte kurs eller samlinger på Frønsvollen, kontakt oss for en hyggelig prat.

Se også våre betingelser for leie og husordenregler

Tilbake til Frønsvollens hoveside

Artikkelen ble sist oppdatert: 30.06.2021