• Bevar Tanumplatået

Derfor er det viktig å bevare Tanumplatået

  • Bærums perle og åpne historiebok
  • Rekreasjonsområde for titusenvis av innbyggere
  • Redd restene av Bærums gode dyrkingsjord

Skriv under for å bevare Tanumplatået