Du er her:

Saker vi jobber med

Vi jobber for et grønt Oslo, hvor mennesker og ren luft blir prioritert. Ikke bilen.

Barn, unge og voksne har krav på et rent og sunt bymiljø. Og vi skylder generasjonene etter oss å gi dem en bærekraftig framtid. Klimatrusselen krever av oss at vi slutter å slippe ut forurensende klimagasser. 

Da er det ikke plass til bilen. Vi vil åpne byen, og gjøre plass til mennesker.

Vi vil blant annet jobbe for: 

- Bilfrie gater og byområder

- Sykkelstier og framkommelighet for gående

- Mer og bedre trikk og buss

- Bedre framkommelighet for trikken og bussen

- Ny t-banetunnel gjennom Oslo. 

 

Vi har dårlig tid. Og politikerne kaster bort mye av den på prat. Vi trenger handling. Og da trenger vi deg!

Bli med på laget for et grønt Oslo!

Artikkelen ble sist oppdatert: 24.04.2014