Du er her:

Styret 2019 - fra venstre: Bo Wingård, Liv Hilde Vårvik Lien, Øivind Grimmer, Finn Otto Kvillum, Kari Balke Øiseth, Tomas Westly(leder), Siren Tjøtta, Anna Borg. Morten Bergan ikke var til stede da bildet ble tatt.

Styret 2019 - fra venstre: Bo Wingård, Liv Hilde Vårvik Lien, Øivind Grimmer, Finn Otto Kvillum, Kari Balke Øiseth, Tomas Westly(leder), Siren Tjøtta, Anna Borg. Morten Bergan ikke var til stede da bildet ble tatt.

Styre, valgkomité, revisor

Styret for året 2020 er som følger:

Navn Adresse Telefon

Tomas Westly

(leder)

Toppenhaugsberget 12, 1353 Bærums Verk

tomas.westly@asker.kommune.no

 

95020722 (mobil)

Finn Otto Kvillum

(styremedlem)


Fossilveien 6E, 1346 Gjettum

ott-kvil@online.no

67542375 (privat)

90579532 (mobil) 

Anna Borg

(styremedlem)

Furuveien 15D, 1356 Bekkestua

ak.borg@gmail.com

93080083 (mobil)

Kari Balke Øiseth

(nestleder)

Juterudveien 33, 1341 Slependen

kari.oiseth@gmail.com

90518537 (mobil)

 

Morten Bergan

(styremedlem)

Sundbakken 4, 1367 Snarøya

m.bergan@online.no

90597448 (mobil) 

Bo Wingård

(styremedlem)

Løvenskioldsvei 8B, 1358 Jar

abwin@mac.com

92800880 (mobil)

Liv Hilde Vårvik Lien

(styremedlem)

Underhaugsvn. 47D, 1358 Jar

livhildev.lien@gmail.com

90015561(mobil)

Elin Kampenhaug

(styremedlem)

 1359 Eiksmarka

e.b.kampenhaug@gmail.com 

 

41145568 (mobil)

Odd Roar Kristensen

(styremedlem)

Gjettum

odrokr@gmail.com

90287430(mobil)

 

Valgkomité ogrevisor i 2019:

Navn Adresse Telefon

Knut Bjerke

(valgkomité)

Bakerovnsgrenda 55, 1353 Bærums Verk

fotoknutbjerke@gmail.com

90573089 (privat)

99565814 (mobil)

Bjørn Frodahl

(valgkomité)

Skogveien 115b,1369 Stabekk

frodahl@online.no

67121971 (privat)

Bjørg Petra Brekke

(leder valgkomité)

Caroline Øverlands vei 40 A, 1356 Bekkestua

bpbr@online.no

95894358 (mobil)

47400181 (mobil)

Øystein Berg

(revisor)

Havna 8, 1358 Jar

oystein@geografen.no

41200242 (mobil)

 

 

 

 

Oppdatert 2019.11.9.

Artikkelen ble sist oppdatert: 09.08.2020