Du er her:

Sykkel i Oslo sør

Naturvernforbundet i Oslo sør ønsker bedre tilrettelegging for sykkel og flere syklister i Oslo sør. Bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand har få sykkelveier og det er lite tilrettelagt for sykling i nærmiljøet.

Vi vil jobbe for bedre og tryggere sykkelveier, der bilister og syklister skilles mer enn i dag. Vi ønsker en bedre tilrettelegging for nærsykling og at barn skal ha mulighet til å sykle trygt til skole og fritidsaktiviteter. Det trengs mer og tryggere sykkelparkering der man sykler til i nærområdene, slik som på idrettsplassen, skolen, barnehagen, butikken, ungdomsklubben, ved marka, stranda osv.

Har du lyst til å jobbe med sykkelpolitikk for Oslo sør, ta kontakt. Vi vil også gjerne ha innspill til gode sykkeltiltak i vårt område.

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.04.2015

Nyheter

Sykkel Oslo sør

Krever flere og bedre sykkelveier i ny sykkelplan for Oslo

Naturvernforbundet i Oslo sør krever raskere gjennomføring og bedre kvalitet på sykkelveiene i vår høringsuttalelse til forslaget om ny plan for sykkelveinettet i Oslo kommune. I forslaget fra administrasjonen er det foreslått å anlegge 80 km ny sykkelvei fram til 2025. Det vil si 8 km sykkelvei i året. Få tiltak er foreslått i bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand. Det synes vi er for dårlig.

Vil du sykle til jobb?

Her finner du sykkelruter fra Østensjø til ulike steder i sentrum, enten du vil sykle til jobb eller skal på en hyggelig tur til byen. Forslagene følger i hovedsak sykkelfelt eller gang- og sykkelvei, men noen steder må man bruke veien. Under ligger det både kart bilder med sykkelruter og en lenke der du kan søke nærmere i kartet.