Du er her:

Nyheter

Krokløken

Marka og skog

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) har i mange år arbeidet for Marka og skogvern. Nå øker vi aktiviteten for beskytte naturen og ivareta opplevelsesverdiene i Oslomarka.

Bynaturensmiljo4-2

Vern Mærradalen og Husebyskogen!

Husebyskogen er truet gjennom bygging av et administrasjonsbygg for ny vannforsyning til Oslo. Bygget er planlagt å ligge i hjertet av skogen. Administrasjonsbygget med sine 500m2 grunnflate, 8,5 m høyde, tekniske installasjoner på taket, samt uteområde og sikkerhetssone vil representere en barriere og kutte en viktig grønn streng mellom Mærradalen og Husebyskogen. Bygget vil innebære at et stort sammenhengende naturområde fragmenteres og at mange arters leveområder svekkes.  

Viser fra 1 til 4 av totalt 91 artikler