Du er her:

Nyheter

58462280_1011229695741811_2564271066859962368_n(1)

Taraxacum officinale

Løvetann. Elsket og hatet. For noen et ugress, som setter frø etter kun et par dager som tas av sted i selv det minste vindkast. Som aldri slutter å dukke opp i matjorda eller i hagebeddet. Men løvetannen er så mye mer; ikke bare sjarmerende, men nyttig også! Flere og flere gjenoppdager den glemte, spiselige veksten - rett utenfor døren sin. Og her skal du få et par tips for å prøve du også!

Siggerud 33

Nok en sjelden naturskog står for fall i Marka

Ved hjelp en lokal ildsjel har NOA jobbet iherdig med å stanse hogst i en av Sørmarkas siste naturskoger. Etter flere klagerunder hvor vi først fikk medhold, er kampen for å bevare den lille resten av områdets eventyrskog tapt, og hogstmaskinene gjør snart sitt inntog.

SamhengvilmaGammelskogcollage

Sammenhengende villmark

Nord i Oslomarka finnes fortsatt sjeldne lommer med biologisk gamle skoger uten betydelige tegn på påvirkning av mennesker. Her kan du fortsatt finne sjeldne og underlige arter som er sterkt knyttet til gamle og varierte skoger, som lappkjuke, huldrestry og storporet flammekjuke. Sistnevnte er ansett som Europas mest sjeldne og truede skogsart, og er kun funnet tre steder i Norge.

Viser fra 21 til 24 av totalt 85 artikler