• Uteskole

    En praktisk guide

Du er her:

Hvorfor uteskole?

Uteskole gir på en praktisk måte skolen muligheter for å knytte bedre forbindelse mellom elevenes erfarte verden og skolens faglige innhold. Dermed bidrar denne typen undervisning til å løfte alle elevene og den gir en variert og tilpasset opplæring.

Lenke 1

Lenke 2

Lenke 3

Ressurser

Fin

NOA gjennomfører undervisningsopplegg med Skøyen skole langs Frognerelven

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) deltok i utvikling av Frognerbekken prosjektet i samarbeid med Skøyen skole. Frognerbekken prosjektet er et tverrfaglig prosjekt startet opp av Skøyen skole der målet er å bruke Frognerelven som arena for læring om miljø, natur og utfordringer knyttet til vannressurser. Det årlig prosjekt som varer en uke hvert år, der hvert trinn fokuserer på ulike temaer. For eksempel elvens opphav, søppel, biologi, vannkvalitet, historie osv. NOA var med på å utvikle og gjennomføre et opplegg med 3.trinnet som hadde fokus på biologi, planter og dyr langs elven. Vi koste oss med blide barn i to strålende dager langs Frognervassdraget. Elevene fikk lære om natur, sosiale og økonomiske forhold knyttet opp mot Frognereleven. Biolog Siri Khalsa fra NOA ga en kort innføring i planter og dyr som finnes langs Frognerelven, samt en innføring i miljøutfordringer og viktigheten av vannressurser. Det ble delt ut bestemmelsesnøkkel til vanlige løvtrær med avkrysningsbokser som ble brukte til å bestemme løvtreblader langs elveløpet ved Gaustadskogen. Det ble også gjennomført opplegg i Frognerbekkdalen der elevene fikk undersøke planter og dyr innenfor en kvadratmeter. Under finner du lenke til fyllinnskjema for kvadratmeterøvelsen brukt i opplegget.

Elv

Frognerelva: et flott sted å bruke uteklasserommet!

Frognerelven er en av ti elver som renner gjennom Oslo og er et flott sted å gjennomføre uteskole. Her kan man se på biologi, historie og miljøutfordringer knyttet til Frognervassdraget. Frognerelva hefte inneholder tre konkrete turer hvor det passer å ha med elever og dyr og planter man finner underveis. Under finner du lenke til hefte.

Viser fra 1 til 4 av totalt 7 artikler