Uttalelser

I listen til høyre på denne siden finner du høringsuttalelsene NOA har skrevet den siste tiden.

Når det planlegges forandringer i nærmiljøet er skriving av høringsuttaIelser en viktig del av arbeidet med vern av naturen i Oslo og Akershus. Det er viktig at høringer blir gjennomført fordi de kan påvirke beslutningene som politikere tar. Når myndighetene sender et forslag på høring kan innspill fra for eksempel NOA endre et forslag til det bedre for natur og miljø. En høringsuttalelse er altså en måte å formidle NOAs syn og kunnskaper inn i prosjekter som påvirker natur og miljø i Oslo og Akershus.

I listen til høyre er de forskjellige sakene som har vært på høring og som NOA har sendt inn en uttalelse på. Inne på hver sak er det også mulig å lese selve uttalelsen.

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 21.04.2018

Nyheter

Oslo gronne lunger1

NOAs innspill til kommuneplanen: Oslo mot 2030

Kommuneplanen er viktig for Oslos innbyggere, den har konsekvenser for natur og miljø og er en beskrivelse av viktige mål og oppgaver i kommunen. NOA har skrevet en uttalelse til planforslaget fordi NOA mener den burde forbedres.

Høringsuttalelse om Fossum

Planleggingen av et større boligområde og lokalsenter i Fossumområdet strider mot arealdelen av Bærums kommuneplan for perioden 2015 - 2030 og er dårlig nytt for natur og miljø. NOA har i samarbeid med Bærum Natur- og Friluftsråd skrevet en høringsuttalelse som respons på planprogrammet for "Fossumbyen".

Viser fra 1 til 4 av totalt 5 artikler