Uttalelser

I listen til høyre på denne siden finner du høringsuttalelsene NOA har skrevet den siste tiden.

Når det planlegges forandringer i nærmiljøet er skriving av høringsuttaIelser en viktig del av arbeidet med vern av naturen i Oslo og Akershus. Det er viktig at høringer blir gjennomført fordi de kan påvirke beslutningene som politikere tar. Når myndighetene sender et forslag på høring kan innspill fra for eksempel NOA endre et forslag til det bedre for natur og miljø. En høringsuttalelse er altså en måte å formidle NOAs syn og kunnskaper inn i prosjekter som påvirker natur og miljø i Oslo og Akershus.

I listen til høyre er de forskjellige sakene som har vært på høring og som NOA har sendt inn en uttalelse på. Inne på hver sak er det også mulig å lese selve uttalelsen.

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 21.04.2018