Du er her:

Vern av Marka

Vern av Markas umistelige skoger

Vern av de siste eventyrskogene er en hard kamp vi i NOA kontinuerlig jobber for, og i oktober 2018 kom det en gladnyhet fra byrådet i Oslo; En ny plan for bevaring og restaurering av Oslo kommunes skoger, der alle våre poenger om bevaring av gammelskog, pukkhogst og større sammenhengende villmarksområder ble tatt med.

Den nye planen skal blant annet styrke Marka som et pionerområde for restaurering av rikere og villere natur, gi opplevelsesrik skog og kommunalt vern fra hogst som «bevaringsskog», forby lisensjakt på gaupe og ulv, samt at kommunen på egen grunn skal drive plukkhogst og skogsdrift med sikte på å bevare naturmangfold og gi gode friluftsopplevelser.
Dette er et viktig løft for å bevare det biologiske mangfoldet i Oslomarka og et godt tiltak for å ivareta befolkningens tilgang på opplevelsesverdier og rekreasjonsmuligheter.

Dessverre ser vi til tross byrådets støtte at Marka stadig trues av både statlige og private interesser. Foreløpig er det bare 14% igjen av marka som ikke er Flatehogst, og Oslo kommune eier kun 170km² mot Markas totale 17000km². De private grunneierne med de største arealene sier blankt nei til vern fra flatehogst og artsrike gammelskoger hogges stadig ned. Vernearbeidet er viktigere nå enn noen sinne.

I menyen til høyre kan du lese mer om våre verneforslag.

Nyheter

Viser fra 1 til 4 av totalt 14 artikler