Du er her:

Utsikt fra Tonekollen mot Mosjøen

Foto: Sigmund Hågvar

Vi ønsker nasjonalpark i Østmarka!

I Østmarkas indre deler finner vi det største gjenværende inngrepsfrie naturområdet innen Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold, samt Hedmark og Oppland sør for Gjøvik-Ringsaker-Elverum. Ingen andre skogsområder i Marka, eller på hele Østlandet, har tilsvarende naturkvaliteter. Dette er siste mulighet for å opprette en nasjonalpark i skogsområdene i sørøst-Norge. Østmarkas verdifulle natur er ikke godt nok sikret gjennom Markaloven. Status som nasjonalpark vil sikre at naturkvalitetene slik de er i dag blir tatt vare på for kommende generasjoner. Dagens friluftsliv vil fortsette. Det vil bli gitt full erstatning til grunneierne.

Her finner du en brosjyre med info om hvorfor vi sier JA til nasjonalpark i Østmarka!

(Kilde: Østmarkas venner)