Du er her:

Vil du bli aktiv i Naturvernforbundet?

I NOA er det mange muligheter og måter å være aktiv på. Dersom du brenner for et spesielt tema kan du bli med i en av våre arbeidsgrupper. Ønsker du å delta på enkeltarrangement eller aktiviteter, har du mange muligheter.

Våre lokallag gjør en glitrende innsats i sine nærområder. Du finner kontaktinformasjonen deres her. Dersom du ikke har et lokallag i ditt nærområdet kan du ta kontakt med oss i NOA. Vi kan sette deg i kontakt med andre aktive i din kommune og hjelpe deg i gang.

I tillegg har vi i Oslo flere faggrupper, for deg som er interessert å jobbe med bestemte temaer eller aktiviteter:

Sykkelgruppe: Vi er mange som ønsker å gjøre Oslo og Akershus til et bra sted å sykle. Derfor har vi nettopp startet opp en sykkelgruppe. Vil du være med å få flere til å "Sykle så klart?" Ta kontakt med Ingvild Melvær Hansen på tlf 990 04 232 eller e-post: ingvild.melvar.hanssen@gmail.com.   

Markagruppa: Ønsker du å jobbe med problematikk knyttet til hogst, med å ta vare på våre vakre og gamle urskoger (eventyrskoger) og å diskutere aktuelle faglige problemstillinger i et engasjert fellesskap? Ta kontakt med Bjørn på bjanfa@gmail.com

Arrangementsgruppa: Vil du være med og gjennomføre NOAs ulike arrangement og aktiviteter, legge opp aktivitetsplanen og komme med innspill på hvilke arrangement NOA bør gjennomføre? Da bør du bli med i NOAs arrangementsgruppe. Planlegging og kontakt med eksterne og interne foredragsholdere og turledere, gjennomføring og oppfølging under arrangementene. Ta kontakt med Aud på aud.kvam@hotmail.com 

Frønsvollen: Vi leier denne vollen, vakkert plassert i Nordmarka. Her setter vi i stand bygninger og fjøs og har blant annet beitedyr om sommeren, en egen bikubegruppe og egen grønnsakshage i vakre omgivelser. Frønsvollengruppen arrangerer dugnader og samlinger, middager og bikubedager. Vi håper flere vil være med på våre aktiviteter. Ta kontakt med Nikolai på nikolainorman@gmail.com

Faglig påfyll og utvikling gjennom NOAs arbeidsgrupper

Har du et ønske om å gjøre verden litt bedre? Har du naturvernsaker du brenner for? Vi oppfordrer deg til å bli med i en eller flere av våre «NOAs syn på..» - arbeidsgrupper. Send e-post til gjermund@noa.no

NOAs syn på..:  Sammen med andre medlemmer kan du være med og påvirke NOAs politiske plattform og hva NOAs syn skal være i viktige naturvernspørsmål. Her vil du sammen med andre aktive få faglige innspill og lære mer om interessante tema. Samtidig vil du ha muligheten til å påvirke din organisasjon og dele dine syn.

De ulike gruppene er:

  • Framtidig samferdsel i Oslo/arealutvikling og samferdsel i Osloregionen
  • Forvaltning av vann og vassdrag
  • Skog, skogbruk og skogvern – skogens rolle i klimasammenheng
  • Forvaltning av fjorden

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 14.04.2016