Du er her:

  • Nordland

Nyheter

Oljeplattform
ytring av Dag Neiden

Miljøbevegelser og demokrati

15.11.2017 | Sist oppdatert: 15.11.2017

Svein Sneve fyrer av en dårlig innsiktet bredside mot miljøbevegelser som tillater seg å få prøvd lovligheten av statens tillatelse til petroleumsvirksomhet i Barentshavet. Stortinget har vedtatt Grunnlovens §112 «Miljøparagrafen» og det forventes derfor at politikerne forholder seg til bestemmelsene i denne paragrafen.

Sykkelplakat
planarbeid i Bodø Kommune

Innspill til sykkelplan

05.05.2017 | Sist oppdatert: 05.05.2017

Naturvernforbundet i Salten er glad for forslaget for sykkelveinettet i Bodø sentrum. Vi ser positivt på Vegvesenet og kommende Bypakke 2 sine sykkelprosjekter. Vi har følgende konkrete innspill til planen. Vi ønsker Rønvikveien prioritert, Snippen må bygges om,sykling skal være en del av grøntstrukturplanlegging. Vi har tilslutt noen innspill om tiltak som ikke krever anleggsmidler og overordnet planlegging men som likevel vil gi stor effekt.

Rein misfjord
ytring av Dag Neiden

Miljøbombe i Mistfjorden

25.04.2017 | Sist oppdatert: 25.04.2017

Med alle offentlige etater og Bodø kommunes velsignelse har oppdrettsselskapet GIFAS as fått tillatelse til å plassere et ordinært oppdrettsanlegg ved innløpet til Mistfjorden. At det er en miljøbombe er hevet over enhver tvil; næringssalter – fiskeavføring- tilsvarende kloakken fra over 30000 mennesker slippes direkte ut i fjorden. Næringssaltene gir en eksplosiv algevekst, og alger i forråtnelse vil forbruke oksygen slik alt liv i fjorden etter hvert vil kveles.

Viser fra 45 til 48 av totalt 260 artikler