Du er her:

Austervefsna i nordland

Foto: Jostein Lorås

Kraftutbygging

Naturvernforbundet i Nordland vil lede en folkeaksjon for en ny og helhetlig energipolitikk.

Vi trenger:
Forsyningssikkerhet og forutsigbare priser på miljøvennlig energi til beste for folk og næring. En energipolitikk som ikke ytterligere forringer norsk natur

Vi krever:
En Nasjonal Energiplan, NEP, som har tillit hos vanlige folk og i tillegg ivaretar helhet og sammenheng i energipolitikken

Artikkelen ble sist oppdatert: 19.03.2012

Nyheter

Edelfarm AS
Høringsuttalelse til søknad fra Edelfarm AS om økt MTP i Daumannvika

Økt biomasse i Daumannvika, Saltdal kommune

01.05.2018 | Sist oppdatert: 01.05.2018

På grunn av signalene om overgjødsling krever vi at et overvåkningsprosjekt gjennomføres før det kan gis tillatelser til økning i biomassen som kan forurense Saltdalsfjorden.

20151219 farvel norsk natur
ytring av Baard Mikalsen og Nils Neteland

Farvel til norsk natur - med statlige subsidier?

19.12.2015 | Sist oppdatert: 19.12.2015

I de senere år er det bygget et stort antall småkraft- og vindkraftanlegg over hele Norge. Flere planlagte elkraftprosjekter har fått konsesjon. De er helt avhengige av subsidier for at de i det hele tatt kan bli bygget og for operativ drift. Subsidier utgjør vanligvis halvparten av kostnadene.

Nedre Otta Arnodd Håpnes
høringsutalelse fra FNF Nordland og Naturvernforbundet i Rana og omegn

Høringsuttalelse 8 omsøkte småkraftverk i Rana kommune, Nordland fylke

20.10.2015 | Sist oppdatert: 21.10.2015

høringsuttalelsene på konsesjonsøknadene i den såkalte «Ranapakken» Av åtte søknader ble fem gitt konsesjon. Disse var : Blakkåga, Bordvedåga, Nedre Leiråga, Røvassåga og Sølvbekken. Søknadene for Gubbeltåga, Leirdalselva og Raudsandaksla fikk avslag. Vi har påklaget de innvilgede konsesjoner:

1961006_10202890624978041_1537081659_o
Anmeldelse av Statkraft Energi AS

Brudd på konsesjonsvilkårene for Kjensvatn kraftverk

16.04.2014 | Sist oppdatert: 16.04.2014

Naturvernforbundet i Nordland anmelder med dette Statkraft Energi AS for tungtransport sommertid i Fagerlidalen i strid med konsesjonen for Kjensvatn. Terrengskader er svært omfattende og det har gått hardt ut over våtmark til ulempe for natur og friluftsliv.

Viser fra 1 til 4 av totalt 24 artikler