Du er her:

Austervefsna i nordland

Foto: Jostein Lorås

Kraftutbygging

Naturvernforbundet i Nordland vil lede en folkeaksjon for en ny og helhetlig energipolitikk.

Vi trenger:
Forsyningssikkerhet og forutsigbare priser på miljøvennlig energi til beste for folk og næring. En energipolitikk som ikke ytterligere forringer norsk natur

Vi krever:
En Nasjonal Energiplan, NEP, som har tillit hos vanlige folk og i tillegg ivaretar helhet og sammenheng i energipolitikken

Artikkelen ble sist oppdatert: 19.03.2012

Nyheter

Andstadblåheia
brev til NVE

Aksjonsgruppen blir ikke hørt!

10.10.2012 | Sist oppdatert: 11.10.2012

Klage på vedtak om avvisning av klage på vedtak om konsesjon gitt Vesterålskraft Vind AS om bygging av Åndstadblåheia vindkraftverk

Sway_2_482_271(1)
fordypningsartikkel

Ødeleggende pengesløseri

08.10.2012 | Sist oppdatert: 08.10.2012

Utbyggingen av vindmøller og småkraft til flere titalls milliarder kroner er et miljøødeleggende pengesløseri uten nytteverdi for klimaet. Politikerne har vedtatt ordningen uten å beregne hva det vil føre til av klimanytte, naturinngrep og kostnader.

Utslipp
ytring av Dag Neiden

Klimameldingen

30.04.2012 | Sist oppdatert: 30.04.2012

Meldingen foreligger og inneholder regjeringens forpliktende målsetting om å redusere utslipp av Co2. Den gir oppskrifter på hvordan dette skal skje.

Baard Mikalsen
ytring av Baard Mikalsen

NORDKRAFT/STATSKOG - VINDMØLLER I TYSFJORD – ET BEDRAG?

16.03.2012 | Sist oppdatert: 16.03.2012

Informasjonsleder i Nordkraft, Sverre Mogstad, innleder i sin artikkel “mer positive til vindmøller” i Fremover av 14.mars ved å henvise til TNS Gallups Klimabaromenter i februar som viste at hele 84 % av de forespurte har postitive holdninger til vindkraft på land. Så følger han opp med nylige Stortingsvedtak som skal danne grunnlag for å øke den fornybare energiproduksjon til 67 %.

Viser fra 13 til 16 av totalt 24 artikler