Du er her:

Austervefsna i nordland

Foto: Jostein Lorås

Kraftutbygging

Naturvernforbundet i Nordland vil lede en folkeaksjon for en ny og helhetlig energipolitikk.

Vi trenger:
Forsyningssikkerhet og forutsigbare priser på miljøvennlig energi til beste for folk og næring. En energipolitikk som ikke ytterligere forringer norsk natur

Vi krever:
En Nasjonal Energiplan, NEP, som har tillit hos vanlige folk og i tillegg ivaretar helhet og sammenheng i energipolitikken

Artikkelen ble sist oppdatert: 19.03.2012

Nyheter

Penger
ytring av Dag Neiden

Rovdyrkapitalisme

04.03.2012 | Sist oppdatert: 04.03.2012

Betegnelsen ”rovdyrkapitalisme” ble benyttet av Kåre Willoch da Staten skulle selge den nedlagte flyplassen på Fornebu. Området ble solgt til høystbydende. Samfunnsinteresser ble ikke vurdert. Spekulantene flokket seg, og området ble bygget ut for å gi maksimal fortjeneste til investorene. Boligprisene ble deretter.

Vindmøller
Artikkel i Rana Blad

Nei til vindmøllepark

26.09.2011 | Sist oppdatert: 26.09.2011

NVE har avslått søknaden fra Nord-Norsk Vindkraft om å få bygge en vindmøllepark på Sleneset.

Viser fra 17 til 20 av totalt 24 artikler