Du er her:

Austervefsna i nordland

Foto: Jostein Lorås

Kraftutbygging

Naturvernforbundet i Nordland vil lede en folkeaksjon for en ny og helhetlig energipolitikk.

Vi trenger:
Forsyningssikkerhet og forutsigbare priser på miljøvennlig energi til beste for folk og næring. En energipolitikk som ikke ytterligere forringer norsk natur

Vi krever:
En Nasjonal Energiplan, NEP, som har tillit hos vanlige folk og i tillegg ivaretar helhet og sammenheng i energipolitikken

Artikkelen ble sist oppdatert: 19.03.2012

Nyheter

Høyspentmast kraftlinje
ytring av Dag Neiden

Politikken henger ikke på greip.

16.09.2011 | Sist oppdatert: 16.09.2011

Energisparing er en del av veien å gå for å øke energioverskuddet. Vi må derfor få en omfattende nasjonal satsning på sjøvannsbaserte varmepumper, jordvarme og et distribusjonsnett for denne energien. Det er også mye å hente i å forsterke overføringslinjer for el.kraft – og å plassere kraftkrevende virksomheter i nærheten av kraftverkene.

Topp-banner Nigeriaolje
et kraftinnlegg mot en kraftforkjemper

Miljø - og naturvern.

07.09.2011 | Sist oppdatert: 07.09.2011

Olje – og energiministeren kritiserer Naturvernforbundet for en bakstreversk holdning: mot ytterligere vannkraftutbygging, vindmøller og naturødeleggende kraftlinjer.

Aurstadfossen med to fosser more og romsdal
Uttalelse til søknader om nedbygging av vassdraget.

Skavlhaugelva kraftverk

20.05.2011 | Sist oppdatert: 20.05.2011

Det omsøkte tiltaket vil ikke bare redusere inngrepsfri areal, men vil også være et inngrep i et område som er et statlig sikra friluftslivsområde. Gjennom friluftslivskartleggingen til Salten friluftsråd, er området ovenfor tiltaket vurdert som et svært viktig friluftslivsområde (verdi A).

Austervefsna i nordland
Høringsmøte og FNF nettverksmøter

Åpne møter om små vannkraftverk

03.05.2011 | Sist oppdatert: 03.05.2011

I forbindelse med at fylkesrådet har lagt ”Regional plan om små vannkraftverk” ut til offentlig ettersyn, arrangeres det høringsmøter i Narvik og Mosjøen. Høringsmøtene krever ingen påmelding er åpne for alle som er interessert i tematikken og som har innspill til planen.

Viser fra 21 til 24 av totalt 24 artikler