Du er her:

Austervefsna i nordland

Foto: Jostein Lorås

Kraftutbygging

Naturvernforbundet i Nordland vil lede en folkeaksjon for en ny og helhetlig energipolitikk.

Vi trenger:
Forsyningssikkerhet og forutsigbare priser på miljøvennlig energi til beste for folk og næring. En energipolitikk som ikke ytterligere forringer norsk natur

Vi krever:
En Nasjonal Energiplan, NEP, som har tillit hos vanlige folk og i tillegg ivaretar helhet og sammenheng i energipolitikken

Artikkelen ble sist oppdatert: 19.03.2012

Nyheter

Sway_2_482_271(1)
Til debatt om handlingsplanen for energipolitikken

Fossilenergien og fornybarsatsinga i Nord-Norge

07.01.2014 | Sist oppdatert: 07.01.2014

Olje- og energiminister Tord Lien må snarest komme seg i gang med planarbeidet for energipolitikken i stede for å reise rundt å snakke energi i alle retninger. 8 år med Sp i OED, der energiindustrien har vært målet, kamuflert som verdens klimaløsning er mer enn nok nok for landskap og vassdragsnaturen. Til og med verdens fattige skulle ifølge Ole Borten Moe, få tilgang til energi gjennom økt tempo i olje- og gassindustrien i Barentshavet.

Brattåga
Klage

Prinsippsak på behandling av småkraftpakker og samlet belastning

07.06.2013 | Sist oppdatert: 07.06.2013

Store INON-områder er falt bort som følge av vassdragsutbygginger i Hemnes. Dette skal ikke bagatelliseres og vi forventer at det vektlegges i dem samla vurderingen av omsøkt kraftutbygging i Hemnes. 95 % av vasskraftpotensialet i Hemnes er allerede regulert og utbygd. Dette har sammen med foreldede manuvreringsregimer forringet vannkvaliteten i flere vasstrenger. Vanndirektivets bestemmelse må derfor legges til grunn ved nye kraftutbygginger og vilkårsrevisjoner.

Viser fra 5 til 8 av totalt 24 artikler