Du er her:

Austervefsna i nordland

Foto: Jostein Lorås

Kraftutbygging

Naturvernforbundet i Nordland vil lede en folkeaksjon for en ny og helhetlig energipolitikk.

Vi trenger:
Forsyningssikkerhet og forutsigbare priser på miljøvennlig energi til beste for folk og næring. En energipolitikk som ikke ytterligere forringer norsk natur

Vi krever:
En Nasjonal Energiplan, NEP, som har tillit hos vanlige folk og i tillegg ivaretar helhet og sammenheng i energipolitikken

Artikkelen ble sist oppdatert: 19.03.2012

Nyheter

Helligvær planområde vindkraftanlegg
Høringsuttalelse

Nordlandsverran landskapsregion må ikke punkteres

06.06.2013 | Sist oppdatert: 06.06.2013

Kraftutbygging i Helligvær gir ikke bidrag til å løyse klimatrusselen verken lokalt eller globalt. Heller ingen andre samfunnshensyn tilsier at vi trenger vindkraftutbygging i dette området i overskuelig framtid. Den første utbygging vil punktere store deler av Nordlandsverran. Helligvær er en del av denne landskapsregionen, og vindkraftutbygging her kan ikke tillates.

Tverrelv forkjempere
brev til Ordfører Tore Nysæter, Narvik kommune

Klage på den politiske saksbehandlingen av Tverrelvsaken, Beisfjord/Håkvik i Narvik kommune

24.02.2013 | Sist oppdatert: 24.02.2013

Det er nå kjent at komiteen for plan-og næring, Narvik kommune, i møte torsdag 14.02.2013 har vedtatt å gå inn for full utbygging av Tverrelva, overføring av vassdrag fra Beisfjord til Håkvikdalen, med Nordkraft AS som tiltakshaver. Dette til tross for stor lokal motstand, fra grunneierlag, samisk forening, fastboende, frilufts- og miljøorganisasjoner og at Narvik kommunes administrasjon ved rådmannen heller ikke tilrår utbygging av Tverrelva.

Haugvikelva
naturen seiret!

Ikke løyve til Haugvikelva kraftverk

13.11.2012 | Sist oppdatert: 13.11.2012

NVE seier nei til søknad frå Nord-Norsk Småkraft AS om løyve til bygging av Haugvikelva kraftverk i Rødøy kommune i Nordland. Avslaget er hovudsakleg grunngjeve med konsekvensane for landskapet.

Viser fra 9 til 12 av totalt 24 artikler