Du er her:

Kystregnskog N-Trøndelag1

Kystregnskog Nord-Trøndelag.

Kystskogvern

Naturvernforbundet i Nordland intensiverer sitt arbeid mot utplanting og for fjerning av fremmede treslag som sitka og lutz. Naturvernforbundet i Nordland fikk på landsmøtet 2021 Naturvernforbundet med på å jobbe for å forby sitka og lutz.

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.05.2021

Nyheter

Pøbelgran
skogseminar 13-14 september

"Pøbelgran i Nord"

04.09.2014 | Sist oppdatert: 04.09.2014

Fremmede treslag plantes i stor stil i norsk natur, men hva er konsekvensene av dette? Helga den 13-14 september kan du bli med på seminar om fremmede bartrær og lære mer om utfordringene ved planting av lutzgran og andre fremmede treslag i den sårbare naturen langs kysten i Nord. Her vil du også lære artsbestemmelse av fremmede treslag, og få innføring i kartlegging i felt. Programmet ligger vedlagt. Seminaret arrangeres av Naturvernforbundet, Norsk Botanisk Forening og WWF-Norge.

Parti fra Raftsundet                          Foto-Bjarne  Hals
Aksjonsapell

Stopp granplantinga!

24.05.2012 | Sist oppdatert: 24.05.2012

Skogforvaltningen vil nå gå i gang med nye og intensiverte runder med skogplanting og dette støttet av offentlige tilskudd!

Sitkagran
dypkunnskapsdokument

Prosjekt Kystskogbruket.

18.04.2012 | Sist oppdatert: 18.04.2012

Treslagsskifte/granplanting har det siste året fått økt oppmerksomhet i og med fremleggelse og behandling av Stortingsmelding 39 (2008 – 2009) om Klima og landbruk og Melding om kystskogbruket fra kystfylker fra og med Rogaland til og Finnmark – Prosjekt Kystskogbruket. Det tilrettelegges for en sterk økning i den offentlige støtten til granplanting/treslagsskifte, og settes opp høye mål for hvor stort areal som skal tilplantes med gran (treslagsskiftes).

Viser fra 1 til 4 av totalt 6 artikler